de drie brugfunctionarissen

Brugfunctionarissen

Geplaatst op: 4 november 2019

Als school zijn we al lang bezig om de ouderbetrokkenheid te vergroten. Dit is niet zomaar. Wetenschappelijk is bewezen dat de kinderen van ouders die betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, op school beter scoren! En dat is wat we allemaal willen. Als school bevorderen we dit. Voorbeelden:

  • De kennismakingsgesprekken van deze maand. Er wordt niet alleen kennis gemaakt, u bespreekt de talenten van uw kind met de leerkracht. Uit ervaring blijkt dat dit zeer zinvolle gesprekken zijn die ten goede komen aan uw kind.
  • De presentaties van projecten waar de kinderen aan u als ouder laten zien wat ze hebben geleerd. We merken dat dit kinderen extra motiveert.
  • De cursus ‘Samen leren’, een cursus die ouders helpt bij taal thuis.

Zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. En we willen dit ook steeds verbeteren. Een van de laatste initiatieven zijn brugfunctionarissen. Zo genoemd omdat ze een brug slaan tussen school en thuis. Zij informeren bij ouders wat zij belangrijk vinden voor de ontwikkeling van hun kind. Op dit moment hebben we er nu drie: Mohamed Egal, Kenneth Michel en Gülçin Polat. Het zijn vrijwilligers / ouders die deze rol willen vervullen. De informatie die zij ophalen gebruiken wij om de aansluiting van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen op school beter te laten verlopen.

« Terug naar nieuwsoverzicht

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U krijgt uitleg over het kindcentrum en de mogelijkheden die dit voor u biedt. Daarna volgt een intake op de afdeling waar uw kind voor wordt aangemeld.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek