Tussenschoolse opvang

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen de kinderen overblijven in het kindcentrum. Een vaste poule gekwalificeerde overblijfkrachten organiseert de opvang. Om 12.00 uur eten we een ‘gruitenvriendelijke’ lunch in groepen van maximaal 15 kinderen. Na het eten is er speeltijd op het plein. Bij slecht weer blijven de kinderen binnen. Om 12.45 uur worden de overblijfkrachten afgelost door personeelsleden. De groepen worden heterogeen samengesteld, dus alle leeftijdsgroepen blijven door elkaar over. Iedere groep krijgt een eigen plek in het kindcentrum. Aanmelden kan ’s morgens bij de leerkracht in de klas.

Overblijven kost € 1,25 per keer. Voor het overblijven moet altijd een kaart worden gekocht. Er zijn kaarten van € 5 (4 keer overblijven), € 10 (8 keer overblijven) en € 20 (16 keer overblijven). Deze zijn verkrijgbaar bij de coördinator op de overblijfdagen van 10.15 uur tot 11.00 uur of aan te vragen door een e-mail te sturen naar overblijfkcnoord@marenland.org
Dringend verzoek om per bank te betalen (naam leerling en groep vermelden) op rekeningnummer NL29 INGB 0003543878 ten name van Stichting Ouders van de.

Spreekt ons verhaal u aan en wilt u kennismaken?

Als u belangstelling heeft voor ons kindcentrum, maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. U krijgt uitleg over het kindcentrum en de mogelijkheden die dit voor u biedt. Daarna volgt een intake op de afdeling waar uw kind voor wordt aangemeld.

Aanmelden voor kennismakingsgesprek